Mantelzorgondersteuning

Doing Better maakt E-learning over mantelzorgondersteuning

Nederland telt 5,5 miljoen mantelzorgers. En toch is het een onderbelicht onderwerp. Want mantelzorgers zijn mensen die langdurig klaarstaan voor een zorgbehoevend gezinslid, familielid of vriend. Dat vergt meer van mensen dan men zelf vaak beseft, met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen.
  • Animatie
  • Copywriting
  • E-learning
  • Grafische vormgeving
  • Instructional Design
  • Micro learnings
  • Project Management
  • UX design
  • Voice-Over
mantelzorgondersteuning-elearning-development

Over Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg Brabantse Wal vormt een samenwerking van de regionale mantelzorgsteunpunten in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.

Het Team

susanne-scaled
Susanne Oosterveen
danny-bogers_elearning-specialist-development
Danny
Theo-Ybema_E-Learning-developer
Theo

Het doel

Veel mantelzorgers hebben niet in de gaten dat de langdurige, intensieve zorg die zij verlenen een wissel trekt op hun belastbaarheid. Als de zorgdruk toeneemt, lopen zij een reëel risico om zelf uit te vallen, zonder dat ze het zien aankomen.

Ondersteuning voor mantelzorgers
Gelukkig gaat het heel vaak goed en is er goede ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar. In ons land is die ondersteuning regionaal opgezet met mantelzorgondersteuners die precies weten welke ondersteuning er lokaal mogelijk. Maar omdat mantelzorgers zelf niet zo snel hulp zoeken, zijn er meer doorverwijzers nodig, die oog hebben voor mantelzorgers en het eerste contact met mantelzorgondersteuners in de regio tot stand kunnen brengen.

Een e-learning voor doorverwijzers
Het team van Mantelzorg Brabantse Wal zette een project op om twee doelgroepen door middel van e-learning te leren om mantelzorgers te adviseren over goede ondersteuning.

De eerste doelgroep zijn “Professionals in de zorg”. Denk hierbij aan huisartsen en personeel van thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen.

De tweede doelgroep zijn “Vrijwilligers in de zorg”.

Beide groepen komen veel mantelzorgers tegen in de omgeving van hun cliënten/patiënten, maar besteden daar in de praktijk weinig aandacht aan, omdat ze primair gericht zijn op de zorgvrager.

Daar willen we met e-learning verandering in brengen.

Wat we hebben opgeleverd

Samen met de klant hebben we gekozen voor een tweetrapsaanpak:

Korte microlearning
om bewustzijn te creëren met de boodschap: goede zorg betekent ook dat je oog hebt voor de mantelzorgers rondom je patiënt/cliënt.

De korte microlearning werd gemaakt door Susanne Oostveen en is inmiddels te vinden op de website van Mantelzorg Brabantse Wal. De microlearning maakt zorgprofessionals en vrijwilligers bewust van het thema door een serie quizvragen over de praktijk. Aan het eind van de test beseft de cursist dat oog voor mantelzorgers onderdeel is van hun werk.

Professionaliseringsmodule in de vorm van een langere e-learning
De langere professionaliseringsmodule nam Theo Ybema voor zijn rekening. Deze werd inhoudelijk gebaseerd op bestaand bronmateriaal. Dit was vanuit het projectteam voorzien van feedback en aanvullingen. Vervolgens hebben we verschillende redactierondes gehouden waarin eerst de leerdoelen werden aangescherpt en daarna hoofdstukken werden geordend en ingevuld.

Realisatie
Een belangrijk uitgangspunt was dat de module meer moest doen dan cursisten van informatie voorzien over mantelzorg. Deze informatie moet namelijk ook toegepast worden: Cursisten worden gevraagd om het gesprek met mantelzorgers aan te gaan en deze door te verwijzen naar lokale mantelzorgorganisaties. De inschatting was dat zorgprofessionals, die meestal onder tijdsdruk staan, een concrete instructie nodig zouden hebben om zo’n gesprek te voeren.

De aanpak die we uiteindelijk kozen, was om een instructie aan te reiken in drie stappen waarin de cursist leert om een kort gesprek te initiëren en een concrete behoefte activeren en dan aan te sturen op een doorverwijzing. Natuurlijk moet een cursist zo’n gesprek ook kunnen oefenen. Hiervoor hebben we een gesprekssimulatie ontworpen, waarin de cursist heel veel positieve voorbeelden krijgt aangereikt om de instructie toe te passen.

Facts & Figures

4/5
Waardering

Meer succesverhalen

No results found.