Mantelzorgondersteuning e-learning

danny-bogers_elearning-specialist-development
Danny
E-learning
mantelzorgondersteuning-elearning-development

Doing Better maakt e-learning over mantelzorgondersteuning

Het afgelopen half jaar mochten wij een e-learning maken voor Mantelzorg Brabantse Wal.

Deze organisatie vormt een samenwerking van de regionale mantelzorgsteunpunten in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.

Wat zijn mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig klaarstaan voor een zorgbehoevend gezinslid, familielid of vriend. Veel mantelzorgers hebben niet in de gaten dat de langdurige, intensieve zorg die zij verlenen een wissel trekt op hun belastbaarheid. Als de zorgdruk toeneemt, lopen zij een reëel risico om zelf uit te vallen, zonder dat ze het zien aankomen. En dat heeft niet alleen persoonlijke, maar ook maatschappelijke impact: er zijn in Nederland 5.5 miljoen mantelzorgers.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Gelukkig gaat het heel vaak goed en is er goede ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar. In ons land is die ondersteuning regionaal opgezet met mantelzorgondersteuners die precies weten welke ondersteuning er lokaal mogelijk. Maar omdat mantelzorgers zelf niet zo snel hulp zoeken, zijn er meer doorverwijzers nodig, die oog hebben voor mantelzorgers en het eerste contact met mantelzorgondersteuners in de regio tot stand kunnen brengen.

Een e-learning voor doorverwijzers

Het team van Mantelzorg Brabantse Wal zette een project op om twee doelgroepen door middel van e-learning te leren om mantelzorgers te adviseren over goede ondersteuning.

Professionals in de zorg, zoals huisartsen en personeel van thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen

Vrijwilligers in de zorg

Beide groepen komen veel mantelzorgers tegen in de omgeving van hun cliënten/patiënten, maar besteden daar in de praktijk weinig aandacht aan, omdat ze primair gericht zijn op de zorgvrager.

De aanpak

In overleg met Doing Better, specialist in e-learning, werd gekozen voor een tweetrapsaanpak:

een korte microlearning om bewustzijn te creëren met de boodschap: goede zorg betekent ook dat je oog hebt voor de mantelzorgers rondom je patiënt/cliënt.  een professionaliseringsmodule in de vorm van een langere e-learning.

De korte microlearning werd gemaakt door Susanne Oostveen en is inmiddels te vinden op de website van Mantelzorg Brabantse Wal. De microlearning maakt zorgprofessionals en vrijwilligers bewust van het thema door een serie quizvragen over de praktijk. Aan het eind van de test beseft de cursist dat oog voor mantelzorgers onderdeel is van hun werk.

De langere professionaliseringsmodule nam Theo Ybema voor zijn rekening. Deze werd inhoudelijk gebaseerd op bestaand bronmateriaal, dat vanuit het projectteam was voorzien van feedback en aanvullingen. Vervolgens hebben we verschillende redactierondes gehouden waarin eerst de leerdoelen werden aangescherpt en daarna hoofdstukken werden geordend en ingevuld.

Realisatie

Een belangrijk uitgangspunt was dat de module meer moest doen dan cursisten van informatie voorzien over mantelzorg. Deze informatie moet namelijk ook toegepast worden: Cursisten worden gevraagd om het gesprek met mantelzorgers aan te gaan en deze door te verwijzen naar lokale mantelzorgorganisaties. De inschatting was dat zorgprofessionals, die meestal onder tijdsdruk staan, een concrete instructie nodig zouden hebben om zo’n gesprek te voeren.

De aanpak die we uiteindelijk kozen, was om een instructie aan te reiken in drie stappen waarin de cursist leert om

  1. een kort gesprek te initiëren
  2. een concrete behoefte activeren en dan
  3. aan te sturen op een doorverwijzing.

Natuurlijk moet een cursist zo’n gesprek ook kunnen oefenen. Hiervoor hebben we een gesprekssimulatie ontworpen, waarin de cursist heel veel positieve voorbeelden krijgt aangereikt om de instructie toe te passen.

De e-learning Oog voor Mantelzorg is vanaf het najaar 2022 beschikbaar voor en zorgprofessionals en vrijwilligers in de regio West Brabant. Zie hieronder de demo!