Gamification

E-learning en games hebben ontzettend veel met elkaar gemeen. Het is dan ook logisch om een aantal aspecten van games te implementeren in de e-learning die we ontwikkelen. Wanneer e-learning materiaal zich presenteert als een game noemen we dat gamification.

Het aanbieden van lesmateriaal in spelvorm maakt het voor de cursist laagdrempeliger en zelfs leuker om het lesmateriaal tot zich te nemen. Daarnaast zorgt het competitie-element ervoor, dat de cursist een extra motivatie-impuls krijgt om goed te presteren.