New learning factory

Arnold Einhaus

CEO

In opdracht van New Learning Factory heeft Doing Better een e-learning cursus “Security Awareness” gebouwd gericht op veiligheid met betrekking tot hedendaagse bedreigingen van criminaliteit en terrorisme voor een terminalbedrijf in Rotterdam. In deze op maat gemaakte cursus wordt met behulp van diverse media, vloeiende animaties en een vragenbank de medewerker geïnstrueerd en getoetst op de kennis van deze onderwerpen en hoe te handelen wanneer men hierbij in aanraking komt. Naast de ontwikkeling van de e-learning cursus, verleent Doing Better ook ondersteuning bij het gebruik van het LMS (Moodle).

Doing Better heeft zich in deze opdracht onderscheiden dankzij zijn flexibiliteit gedurende het traject, creativiteit en oplossingsgerichte instelling.
Door een prettige samenwerking met New Learning Factory hebben we binnen drie maanden een sterke e-learning module neergezet waar snel medewerkers meetbaar getraind mee kunnen worden

Het team

E-Learning Specialist, Instructional Designer, Project Manager
Quality officer & LMS Beheer